Tähelepanu! Teavitame, et meie hinnakiri on alates 01.01.2024 osaliselt muutunud!
Tagasi

Psühhoteraapia 14 kuni 18 eluaastat

Terapeudi vastuvõtule võib pöörduda laps ja nooruk 14. kuni 18. eluaastani (18 sh) mistahes elulise teemaga, mille tõttu on lapse/nooruki igapäevaelu häiritud. Teenuse kestus kuni 60 minutit.

Broneeri

Oled oodatud nõustamisele või teraapiasse, kui Sind vaevab näiteks ärevus, depressioon, stress, une- või meeleoluhäired, enesehinnanguprobleemid, probleemid suhetes, sõltuvusprobleemid, lein, traumaatilised sündmused minevikust, psühhosomaatilised häired, mured lähedastega jms. Samuti kui oled enesearengu teel, suurte eluliste väljakutsete ja muutuste lävel.

Terapeut ei anna üldjuhul otsest nõu ega õpeta, vaid on aktsepteerivalt, hinnangute vabalt ja empaatiliselt olemas, et saaksid ise leida endast ressursid, millega liikuda elus edasi ning teha ise oma otsuseid ja valikuid.

Psühhoteraapias on võimalik tegeleda oma hingeliste protsessidega sügavamalt: mõista oma senist elukulgu, lapsepõlve, vanemlikke suhteid, traumaatilisi sündmusi, isiksuse ja emotsionaalsete reaktsioonide põhjuseid ning oma elu tervikpilti.

Psühhoteraapiaid on palju ja need on koolkonniti väga erinevaid.

Meie terapeudid Diana Paulberg ja Olga Isand on analüütilise psühhoteraapia väljaõppega. Analüütiline psühhoteraapia avab kliendile võimaluse oma probleemteemasid mõista arvestades elukäiku tervikuna, mineviku sündmusi ning alateadlikke protsesse (unenägude tõlgendamise, aktiivse kujutluse ja liivateraapia meetodite kaudu). Analüütilise psühhoteraapia kohta saab täpsemalt lugeda siit: http://junganalyys.ee/

Terapeut Ilona Veikel on väljaõpe eri teraapiatest ning kasutab töös erinevaid loovaid meetodeid (metafoorkaardid, kunst, muusika, liiv).

Mõistes oma isiksust ja laiemat pilti oma sise-elust, on võimalik leida parem kontakt oma võimete ja peidetud ressurssidega ning liikuda tähenduslikuma elu ning eneseteostuse suunas. Psühhoterapeut toetab sind sinu protsessis aktiivse kuulamise, peegelduste, empaatiaga. Psühhoteraapia on pikaajalisem iseendasse süüvimise protsess.

Vastuvõtul käiakse tavaliselt kord nädalas või üle nädala. Teraapia kestab kuid või aastaid lähtuvalt sellest kui süvitsi klient oma protsessis ja enesearengus minna soovib. Terapeutiline suhe on konfidentsiaalne!

Vaata ka teisi teenuseid