Tagasi

Kognitiivsete funktsioonide uuring

Kognitiivse funktsiooni uuringus hinnatakse inimese erinevaid kognitiivseid võimeid: mälu, taju, tähelepanu, infotöötluskiirus, visuaal-ruumiline mõtlemine, planeerimisoskus, arutlusvõime. Teenus on mõeldud kliendile alates 18 eluaastat ja vajab VIV Living Tervisemaja neuroloogi saatekirja.

Kognitiivse funktsiooni hindamine toimub kahel tunniajasel kohtumisel VIV Living Tervisemaja kliinilise psühholoogiga. Hindamine sisaldab inimese erinevate kognitiivsete võimete ja tegevusprotsesside uurimist ning mõõtmist, samuti inimese emotsionaalse seisundi hindamist.

Kognitiivse funktsiooni uuring on tihti ainus võimalus kognitiivsete muutuste tuvastamiseks, näiteks on võimalik tuvastada, kas mälu halvenemine on seotud vananemise või hoopis neuroloogilise-psühhiaatrilise häirega.

Hindamise järel saab keskenduda kahjustunud funktsioonide toetamisele läbi säilinud oskuste (näiteks insult, ajukahjustus jm.) ning on võimalik paremini planeerida taastusravi. Uuringu tulemustest lähtuvalt on võimalik hinnata igapäevaelu toimetulekut ja abivajadust.

Kognitiivse funktsiooni hindamine koosneb kolmest osast:

  • Esimene kohtumine -kliiniline intervjuu üldise seisundi ja probleemide hindamiseks
  • Teine kohtumine - testide läbiviimine ja küsimustike täitmine meeleolu ning toimetuleku hindamiseks
  • Tulemuste analüüs ja kokkuvõtte koostamine arstile. Vastusete saamiseks ja tulemustest sõltuva raviplaani koostamiseks on vajalik pöörduda neuroloogi korduv visiidile.

Oluline!

Kui kasutad igapäevaelu tegevustes abivahendeid (prillid, kuuldeaparaat vms) - palume need kaasa võtta!

Vaata ka teisi teenuseid