Tähelepanu! Teavitame, et meie hinnakiri on alates 01.01.2024 osaliselt muutunud!
Tagasi

Füsioterapeudi vastuvõtt

Visiidil tutvub terapeut kliendi tervisliku taustaga, kasutades suunavaid küsimusi ja spetsiifilisi teste. Kliendile koostatakse keabustele vastavalt esmane teraapiaplaan.

Broneeri

Teraapiaplaan sisaldab kliendile vajalikke harjutusi, antakse nõuandeid igapäevasteks eneseabivõteteks ning nõustatakse vajadusel abivahendi osas. Esmavisiidi ajal ei toimu otsest raviseanssi, vaid pigem edasise planeerimine, kliendile võimalikult hea ülevaate andmine tema probleemist ning tegevustest, mis soodustavad või takistavad taastumist.

Teeme koostööd perearstidega. See tähendab, et füsioteraapia teenustele saab ravikindlustatud klient tulla perearsti saatekirjaga. Perearsti väljastatud saatekiri tuleb edastada info@vivliving.ee. Saatekirja alusel saab teenusele broneerida e-kirja või telefoni teel.

Vaata ka teisi teenuseid